Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Duurzaam Ondernemen, nemen wij onze verantwoordelijkheid.
bioTRADING gebruikt uitsluitend milieuvriendelijke energie; groene stroom en groen gas. Groene stroom wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals windmolens, zonnepanelen, biomassa- en waterkrachtcentrales. Bij verbranding van gas komt CO2 vrij. Deze uitstoot wordt volledig gecompenseerd door het aanplanten en onderhouden van bossen. Met de resultaten van de, door een extern bureau uitgevoerde, energiescan (conform NEN-EN 16001 Energiemanagement norm) en continue monitoring m.b.v. ons volledig geautomatiseerde webbased Energiemanagementsysteem worden er ook in de komende jaren aanvullende investeringen en inspanningen verricht.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid, ook met betrekking tot MVO.

 

 

Greenchoice Logo