Over ons

MVO

Duurzaamheid
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor de directie van BioTrading geen keuze, want de cultuur binnen het bedrijf is al veel langer MVO-bepaald. BioTrading heeft zich altijd al ingezet voor de leefomgeving en het hiermee zorgvuldig omgaan. Deze wijze van ondernemen hoort bij ons bedrijf, wij nemen onze verantwoordelijkheid voor onze rol in de maatschappij en voor de wereld waarin we wonen en werken. Daarom besteden we in onze bedrijfsvoering niet alleen aandacht aan economische prestaties maar ook aan sociale- en maatschappelijke vraagstukken. Implementatie van een milieumanagementsysteem conform ISO14001 en MVO (ISO26000) is een proces waarmee we inmiddels flink gevorderd zijn. Gas en elektra wat wij verbruiken is vanzelfsprekend groen.

Normen, ethiek, wetgeving en verbetering
BioTrading stelt hoge normen voor de manier waarop wij zakendoen, zowel op ethisch vlak als volgens de wet. Wij verwachten diezelfde eisen en inzet van onze zakenpartners.
Wij nemen deze principes in aanmerking bij de keuze van onze zakenpartners en gaan na of onze zakenpartners deze principes ook in acht nemen.

Ook van onze zakenpartners wordt verwacht dat zij….:
• zich streng houden aan ethische principes en er goede praktijken op nahouden met betrekking tot arbeid, milieu, gezondheid en veiligheid en beheersystemen;
• deze principes integreren, communiceren en toepassen;
• zich in alle opzichten houden aan alle toepasselijke wetgeving, regels en voorschriften;
• ondernemerszin stimuleren binnen de gehele organisatie;
• de principes integreren in een beleid van continue verbetering, innovaties en ontwikkeling van nieuwe concepten met als doel het gaandeweg verbeteren van de prestaties.

0
Your Cart
Your cart is empty
Calculate Shipping